Североисточниот регион

Број на жители: 173.982

Површина во km2: 2.310

Број на општини: 6

Број на населени места: 192

 

Општини во Североисточниот регион:

 

Општина Кратово, Општина Крива Паланка, Општина Ранковце, Општина Старо Нагоричане, Општина Куманово, Општина Липково.