Источен регион

Број на жители: 180.938

Површина во km2: 3.537

Број на општини: 11

Број на населени места: 217

 

Општини во Источниот регион:

 

Општина Берово, Општина Пехчево, Општина Делчево, Општина Виница, Општина Зрновци, Општина Карбинци, Општина Штип, Општина Пробиштип, Општина Чешиново, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица.