Скопски регион 

Број на жители: 590.455

Површина во km2: 1.812

Број на општини: 17

Број на населени места:142

 

Општини во Скопскиот регион:

Град Скопје

Општина Центар, Општина Карпош, Општина Кисела Вода, Општина Аеродром, Општина Гази Баба, Општина Бутел, Општина Чаир, Општина Ѓорче Петров, Општина Сарај, Општина Шуто Оризари, Општина Сопиште, Општина Студеничани, Општина Зелениково, Општина Петровец, Општина Илинден, Општина Арачиново, Општина Чучер Сандево