За точно и навремено информирање на граѓаните со официјални и проверени информации поврзани со справувањето со коронавирусот, Владата отвори нов информациски канал на популарната апликација за дигитални комуникации „Вибер“.

Првиот владин комуникациски канал на „Вибер“ (Viber Community) може да се најде под името „Коронавирус МК Koronavirus“.
Прочитајте повеќе:
vlada.mk/node/21212

 

 

Прочитајте повеќе: vlada.mk/node/21212