Заменикот министер за локална самоуправа Дејан Павлевски ги посети општините Прилеп, Битола и Ресен. Со градоначалниците на трите општини, Илија Јованоски, Наташа Петровска и Живко Гошаревски. заменикот министер Павлески на терен се информираше за активностите кои што се во тек за спроведување на владините мерки и препораки во борбата против КОВИД -19.

Заменикот министер Дејан Павлески истакна дека координацијата на активностите меѓу централната и локалната власт и меѓу надлежните институции е од суштинска важност за ефикасно и целосно реализирање на мерките, со ангажирање

на сите расположливи ресурси. Општините се целосно мобилизирани и во тек се активности кои што ги реализираат локалните јавни служби за заштита на здравјето на населението, согласно владините мерки и препраки. Исто толку е важно, рече

Павлески, граѓаните целосно да ги почитуваат мерките на Владата, да останат дома и на тој начин да си помогнат во заштитата на сопственото здравје и на здравјето нанајблиските.

https://www.youtube.com/watch?v=lXm06dJGFmg&feature=youtu.be