На средбата Министерот го запозна Амбасадорот со тековните и идните планирани активности на Министерството.
Холандија останува искрен поддржувач на Северна Македонија на патот кон ЕУ. Двете земји и во иднина ќе продолжат да ги продлабочуваат своите пријателски и партнерски односи.