Трендот на максимална реализација на средствата од Европската Унија за заеднички проекти за прекугранична соработка ќе продолжи, oценка на двајцата надлежни министри на промоцијата на проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина”, во Благоевград, Република Бугарија.