Министерот за локална самоуправа Сухејл Фазлиу, го назначи Кирил Парталов за нов Државен секретар на Министерството за локална самоуправа. 
Кирил Парталов последните 16 години работи во Општина Струмица, еден мандат како секретар на Советот на Општина Струмица, три мандати како Секретар на Општина Струмица.