E Martë, 29 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje