E Mërkurë, 04 Nëntor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje