E Mërkurë, 25 Nëntor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje