E Mërkurë, 21 Gusht 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje