E Mërkurë, 08 Gusht 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje