E Mërkurë, 29 Gusht 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje