E Mërkurë, 22 Gusht 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje