E Mërkurë, 15 Gusht 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje