E Mërkurë, 01 Gusht 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje