E Mërkurë, 29 Nëntor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje