E Mërkurë, 22 Nëntor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje