E Mërkurë, 15 Nëntor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje