E Mërkurë, 01 Nëntor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje