E Mërkurë, 19 Tetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje