E Mërkurë, 12 Tetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje