E Mërkurë, 30 Dhjetor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje