E Mërkurë, 02 Dhjetor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje