E Mërkurë, 16 Dhjetor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje