E Mërkurë, 03 Prill 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje