E Mërkurë, 24 Prill 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje