E Mërkurë, 17 Prill 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje