E Mërkurë, 02 Tetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje