E Mërkurë, 04 Nëntor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje