E Mërkurë, 25 Nëntor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje