Печати

Министерствотото за локална самоуправа во соработка соМинистерствотото за администрација на локалната самоуправа на Република Косово во рамки на активностите за имплементирање наИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово 2014-2020 година,

Министерство за локална самоуправа на Република Македонија објавува:

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За пријавување на кандидат за  работна позиција:

Заинтересираните страни, тука можат да ги најдат условите и задачите на потребните профили.

Потребни документи за аплицирање:

Краен рок за аплицирање:

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум  на овој оглас, ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Документите може да се поднесат по пошта на следнава адреса:

За:Арлинд Нухиу, со назнака во надворешниот дел од ковертот за кое место се однесува апликацијата.

Кандидатите ќе присуствуваат на интервју и писмен тест по англиски јазик, за кои дополнително ќе бидат информирани.

Дополнителни информации можете да добиете нателефонски број: ++  389 78 333 392  или  ++ 389 2 3253 921.