Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

ЕЛИ ЧАКАР

e-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Тел: 02 3253 943

Факс: 02 3253 920

 

Офицер за заштита на лични податоци:

СОЊА БОШКОВСКА СТОЈАНОВСКА

Советник за информативно – документациони и архивски работи

e-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Моб: 071 226 022

Факс: 02 3253 920

 

Листа на информации од јавен карактер на Министерството за локална самоуправа

 

Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер
Образец за жалба
Упатство
Брошура за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Листа на документи (согласно заклучокот на 34-седница на Владата)

 1. Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа
 2. Буџет
 3. Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
 4. Ревизорски извештаи
 5. План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања
 6. Правилник за внатрешна организација
 7. Органограм за внатрешна организација
 8. Правилник за систематизација на работните места
 9. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
 10. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство
 11. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат -  Министерството за локална самоуправа не обезбедува директни услуги за граѓаните.
 12. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти - Министерството за локална самоуправа не обезбедува директни услуги за граѓаните.
 13. Листа на информации од јавен карактер
 14. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
 15. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 16. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување - раководното лице на Министерството- министер, тел. 02 3 253 921
 17. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
 18. Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања
 19. Знамиња и грбови на општините во Република Македонија 
 20. Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар
 21. Најава на месечни настани или онлајн календар